KrepšelisKrepšelis

Privatumo politika

Ši “Privatumo politika” (“Politika”) taikoma visiems “Naudotojams” (“Jums”, “Jūsų”) Getic SIA (“Mes”, “Mūsų”) “Svetainėje” (“Svetainė”). Prieš pateikdami užsakymą, atidžiai perskaitykite Politiką. Einant laikui, mes galime politiką keisti, todėl perskaitykite ją iš naujo prieš atlikdami naujus pirkimus.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos apdorojant asmens duomenis ir dėl tokių duomenų laisvo judėjimo, ir pakeičiant direktyvą 95/46/EC (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau vadinamą “Reglamentu”), į politiką mes įtraukiame visą būtiną informaciją.

Jūsų duomenų valdytojas:
Pavadinimas: Getic SIA
Reg. Nr: 42103042138
Juridinis adresas: Satiksmes iela 6, Liepoja, LV-3401, Latvija
Tel.: +371 60 000 888
El. paštas: sales@getic.lt

Pagal Reglamentą, asmens duomenys yra bet kuri informacija susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti fiziniu asmeniu. Naudodamiesi mūsų svetainės paslaugomis, Jūs suteikiate mums savo asmens duomenis, teisę juos tvarkyti ir naudoti laikantis sąlygų išdėstytų Privatumo politikoje ir Užsakymų taisyklėse (toliau vadinamos “Taisyklės”).

Mes saugome mūsų klientų ir svetainės lankytojų privatumą ir saugumą, taip pat Jūsų privatumą ir saugumą. Naudodamiesi mūsų svetainės paslaugomis, Jūs išreiškiate mums savo pasitikėjimą. Mes labai tai vertiname ir gerbiame Jūsų duomenų privatumo bei konfidencialumo svarbą. Mes laikomės asmens duomenų minimalumo principo – vengiame prašyti, rinkti ar tvarkyti asmens duomenis, kurie nebūtini prekių, paslaugų pirkimui ar informacijos gavimui. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir darysime viską, kad Jūsų asmens duomenys liktų saugūs. Neleisime, kad būtų siunčiami nepageidaujami laiškai ir niekuomet neleisime parduoti ar nuomoti Jūsų asmens duomenų (vardo, pavardės, adreso, el. pašto adreso ir kt.). Informacija trečiosioms šalims gali būti atskleidžiama tik teisėto reikalavimo pagrindu, pagal sutartį ar pagal Jūsų sutikimą.

Jūs esate atsakingi už pateikiamos informacijos tikrumą pateikdami užsakymą ar kreipdamies į klientų pagalbos tarnybą. Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis (-ė) nei 16 metų amžiaus ir įsipareigojate nesiimti veiksmų prieš Svetainės saugumą. Mes nebūsime atsakingi už Jūsų neteisingą, nepilną ar klaidingą duomenų pateikimą. Naudodamiesi mūsų svetaine ir (arba) pirkdami produktus ir (arba) paslaugas, Jūs pareiškiate, kad suprantate politiką ir sutinkate sekti jos pokyčius.

Jei Jūs nesutinkate su šia politika ar kai kuriomis joje esančiomis sąvokomis, prašome nesinaudoti mūsų Svetainės paslaugomis.

1. Kokius duomenis renkame ir tvarkome

2. Mokėjimų informacija

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

4. Teisiniai jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai

5. Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

6. Kiek ilgai saugome jūsų duomenis

7. Kaip organizuojama duomenų apsauga

8. Slapukų politika

9. Kaip mes naudojame slapukus

10.Naudotojo teisės

11. Politikos pakeitimai